Kalendar događanja

2014. godina

06.01.2014. Crkva Svetog Josipa Lipovljani – Sveta tri kralja – Tamburaška skupina KUDA LIPA
09. 02. 2014. Čijalo u Piljenicama – Folklorno dramski prikaz čijanja perja – sudjeluju članovi starije i tamburaške skupine KUDA LIPA Lipovljani- suradnja sa Udrugom žena Mlinarice iz Piljenica.
15. 02. 2014. Lipovljani – zabava povodom Valentinova sudjeluju svi članovi KUDA LIPA
22. 02. 2014. Skupština Matice slovačke Lipovljani- starija i tamburaška skupina KUDA LIPA
01.03.2014. Lipovljani IV . Susreti dječjih skupina – sudjeluje najmanje pet dječjih skupina iz šire okolice Lipovljana
08.03.2014. Izborna Skupština KUDA LIPA Lipovljani
15. 03. 2014. Dan Općine Lipovljani- Kulturno umjetnički program sudjeluju sve skupine KUDA LIPA Lipovljani

6. i 7. lipnja 2014. se održava jubilarna 20. Kulturno turistička manifestacija “Baranjski bećarac” u Dražu.

Trenutno je u pripremi kalendar događanja za 2014 godinu. Ukoliko želite sudjelovati javite nam datume i manifestacije putem kontakt obrasca.