KUD “Dika” Slatina

Datum objave: 14. 10. 2013.

Naziv kulturno umjetničkog društva: Kulturno – umjetničko društvo “Dika” Slatina
Odgovorna osoba: Dario Vrbaslija
OIB: 67437543228
Adresa: Braće Radića 13 a, Slatina
Županija: Virovitičko-podravska županija
Tel/mob: 0915526087
Email: kud.dika.slatina@gmail.com
Broj članova: 50 do 80

Manifestacije: KUD “Dika” Slatina sudjelovalo je na smotrama po Republici Hrvatskoj (Slavonija, Istra, Dalmacija), u Sloveniji, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini te na folklornom festivalu u Makedoniji (Ohrid) ove, 2013. godine. Godine 2014. posjetit ćemo Rumunjsku.

Informacije o kudu: KUD “Dika” Slatina osnovano je 1967. godine s ciljem očuvanja kulturne slatinskog kraja i zavičajne baštine regije slavonske Podravine. Prije Domovinskog rata djeluje u nekoliko sekcija: plesni ansambl (dječja skupina, pripremna skupina i ansambl), tamburaški sastav i muška vokalna skupina. Izvode se koreografije Slavonije, Baranje, Posavine, Međimurja, Slovenije, Srbije i Makedonije. Nakon obnove (2006. godine do danas) KUD ponovno djeluje u nekoliko sekcija: plesni ansambl, dječja skupina, tamburaški sastav te ženska vokalna skupina. Danas se izvodi nekoliko koreografija Slavonije s posebnim naglaskom na pjesmama i plesovima sela Sopja, čiju izvornu nošnju “Dika” koristi, te pjesme i plesovi sela Predrijeva i Čađavice, također spletovi pjesama i plesova Bačke (bunjevačkih Hrvata), Posavine te Splitski plesovi.

Voditeljica: Renata Bošnjak
Koreograf: Dubravka Šoltić