KUD “Fran Galović” udruge žena Peteranec

Datum objave: 26. 7. 2013.

Naziv kulturno umjetničkog društva: KUD “Fran Galović” udruge žena Peteranec
Odgovorna osoba: Katica Erdec
OIB: 94504941537
Adresa: Matije Gupca 3, 48321 Peteranec
Županija: Koprivničko-križevačka županija
Tel/mob: tel. 048/636-323 mob. 091/501 6866
Email: marinanjers@gmail.com
Broj članova: 50

Manifestacije: Sudjelovali su na: Podravskim motivima u Koprivnici, Picokijadi u Đurđevcu, Križevačkim štatutima, U bakinom krilu u Koprivnici, Vinkovačkim jesenima, Đakovačkim vezovima, Brodskom kolu, Baranjskom bećarcu u Topolju, Državnoj smotri dječjeg folklora u Kutini, smotrama folklora u Rasinji, Drnju, Kalinovcu, Novigradu Podravskom, Glogovcu, Koprivničkom Ivancu, Virju, Goli, Šemovcima, Molvama, Velikoj Pisanici, Gundincima, Severinu, Desincu, Legradu, Pribislavcu, manifestaciji DravaGastroLoby u Barscu, smotri Pražske Folklorni Dny u Pragu, smotri Makedonsko sonce u Ohridu i na manifestaciji “Andere lander – andere speisen” u Salzbugu.

Informacije o kudu: KUD «Fran Galović» Peteranec osnovan 1999. godine na inicijativu članica Udruge žena Peteranec u čijem okrilju i djeluje. Članovi društva rekonstruirali su mušku i žensku narodnu nošnju iz razdoblja 1918.- 1920. godine. Kroz protekle godine sudjeluju na Županijskim smotrama folklora u Hrvatskoj, a organizatori su dvije smotre folklora u Peterancu: „Valentinovo u Peterancu“ i „Peteranski šlingeraj“. U suradnji s Muzejom grada Koprivnice sudjeluju na tematskim etnografskim izložbama te su i organizatori brojnih izložbi. Svake godine su suorganizatori «Galovićeve jeseni» kada na smotri folklora, krajem listopada/početkom studenog, ugošćuju brojna folklorna društva iz županije i izvan nje. U sklopu društva osim odrasle folklorne skupine djeluje i dječja folklorna skupina, te dramska i recitatorska grupa. Pedesetak članova društva brine o kulturnim vrijednostima sela Peteranec, te pokušava spriječiti zatiranje izvorne riječi i djela. Dječja folklorna skupina nastupa svake godine na Županijskoj smotri dječjeg folklora. 2004. godine snimili su katalog za izložbu «Dječje igre i igračke» u organizaciji Muzeja grada Koprivnice. Prikaz običaja «zvezdara» snimila je, 2005. godine, HRT i prikazala kao prilog u programu. Odrasla folklorna grupa izvodi izvorni peteranski folklor, te prikaze običaja svojeg mjesta (Peteranski svati, Vuzem, matkanje Proščenje za Petrovo, žetva, Božićni običaji, zvezdari, Peteranska hiža, močenje putra, pralje, kočija, snehina postel, …). Članovi vokalne grupe sudjelovali su u programu radio postaje RKC.

2009. sudjelovali su na snimanju emisije “Lijepom našom” u Križevcima.

2012. suorganizatori su znanstvenog skupa “Kulturna baština Peteranca”

Organizatori su škole vezenja – peteranskog bijelog veza (šlinganja), a posebno su ponosni na file (vez tipičan za mjesto Peteranec). Članovi društva u suradnji s DV “Lastavica” Peteranec, PŠ Frana Galovića Peteranec, OŠ Fran Koncelak Drnje i Gimnazijom “Fran Galović” Koprivnica organiziraju tematska predavanja i radionice o etno i folklornom blagu Peteranca i Podravine. Članice društva su predavači na seminarima za voditelje folklornih društava u organizaciji ZKUU Koprivničko-križevačke županije. 2005. godine povodom Dana Županije društvo je primilo priznanje za doprinos u kulturi. Priznanje je predsjednici društva gđi. Katici Erdec predao predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesić.

2006. godine izdana je monografija Udruge žena Peteranec i KUD –a «Fran Galović» Peteranec.