KUD Julije Benešić, Ilok

Datum objave: 06. 8. 2013.

Naziv kulturno umjetničkog društva: Kulturno umjetničko društvo Julije Benešić, Ilok
Odgovorna osoba: Dubravka Tomšik Krmpotić
OIB: 62760877707
Adresa: 32236 Ilok, Trg Nikole Iločkog 2
Županija: Vukovarsko-srijemska županija
Tel/mob: 099 6744984
Email: dtk@email.t-com.hr
Broj članova: 110

Manifestacije:

– Vinkovo u Iloku / siječanj 2013.
– Dani Julija Benešića / veljača 2013.
– Županijska smotra dječjih folklornih skupina / lipanj 2013.
– Međunarodna smotra folklora BALKN FOLK FEST-Bugarska-Kiten / lipanj 2013.
– Humanitarni koncert u organizaciji Matice Slovačke Ilok / srpanj 2013.
– Iločko ljeto / kolovoz 2013.
– Pudarina u Iloku / 31. kolovoza 2013.
– Iločka berba grožđa / 7. rujna 2013.
– Vinkovačke jeseni / mimohod dječje skupine i odraslih /nastup na Folklornim večerima / rujan 2013.
– Koncert KUD-a J.Benešić “U susret Božiću 2013.” / prosinac 2013.

Informacije o kudu: Kulturno-umjetničko društvo Julije Benešić osnovano je 1971. g. kao gradsko društvo s ciljem okupljanja građana u raznim sekcijama – tamburaška, folklorna, dramska i literarna, te pjevački zbor i limena glazba. Nakon završetka ratnih zbivanja, rad društva obnovljen je 1998. godine, te ono danas okuplja najmlađu, mlađu i stariju folklornu skupinu, tamburašku sekciju, sekciju standardnih plesova, te mušku pjevačku skupinu. Ukupno broji više od 100 članova, od čega su 91 aktivni, a ostali podupirući članovi. Osnovni cilj društva je njegovanje i čuvanje tradicijskog i kulturnog nasljeđa i ljudskih vrijednosti kroz zajednički rad svih članova društva, suradnja s drugim društvima i udrugama čime se ostvaruje međukulturalni dijalog, te organizacija i sudjelovanje na folklornim i drugim manifestacijama.

Ilok – dunavsko kraljevstvo vina i starina – grad bogate povijesti utkane u iločke zidine i povijesnu jezgru staroga grada s bogatim arheološkim nalazištima, leži na desnoj obali Dunava gdje se stapa sa srijemskim brežuljcima bogatim vinogradima koja daju nadaleko poznata iločka vina.