KUD “KOLO” NARD

Datum objave: 22. 8. 2013.

Naziv kulturno umjetničkog društva: KUD “KOLO” NARD
Odgovorna osoba: Mario Šaronić
OIB: 08943203827
Adresa: Dravska b.b.
Županija: Osječko-baranjska županija
Tel/mob: 091 6700044
Email: kud.nard07@gmail.com
Broj članova: 80

Manifestacije: Dostojno predstavljamo naš kraj na lokalnim, državnim i međunarodnim smotrama folklora, a Lijepu našu sa brojnim koreografijama u zemlji i inozemstvu. Gostovali smo nekoliko puta u Mađarskoj zatim Švicarskoj, Češkoj, Hercegovini. Na smotrama lokalnog karaktera: Ljeto Valpovačko, Petrijevačke žetvene svečanosti Orahovačko proljeće…, Državnog: Đakovački vezovi, Vinkovačke jeseni, Brodsko kolo…, međunarodna smotra u V. Gorici te niz smotri po Slavoniji i Baranji

Informacije o kudu: Kulturno umjetničko društvo „KOLO“ Nard osnovano je 1983. god. a do tada je djelovala „ folklorna grupa pri aktivu žena iz Narda“. Nard sa svojih 500 stanovnika prigradsko je naselje grada Valpova, a smješten je na samoj obali rijeke Drave. Nakon Domovinskog rata, 2006. godine KUD kreće sa vrlo intezivnim radom. Brojimo oko 80-tak aktivnih članova u nekoliko skupina: djeca(20 članova), A-sekcija plesaća (30), starija skupina-veterani (14), te sekcija tamburaša (9 članova). KUD okuplja velik broj mladih ljudi (prosjek 20. god) i nosilac je društvenog i kultrunog života u Nardu. Ne samo da čuvamo tradiciju i običaje Narda, Valpovštine i Slavonije već izvodimo pjesme i plesove Baranje, Posavine, Banata, Bunjevaca te Dalmacije-Ražanca, za sada 7 koreografija. Za sve koreografije posjedujemo vlastitu narodnu nošnju.