KUD “Šiška” Šiškovci

Datum objave: 13. 8. 2013.

Naziv kulturno umjetničkog društva: KUD “Šiška” Šiškovci
Odgovorna osoba: Anita Bubalo
OIB: 05330180285
Adresa: J.J.Strossmayera 32, 32272 Šiškovci
Županija: Vukovarsko-srijemska županija
Tel/mob: 099/790-25-74
Email: kudsiska@gmail.com
Broj članova: 50

Manifestacije: „Divan je kićeni Srijem“ u Nijemcima, „Vinkovačke jeseni“ u Vinkovcima, „Žetvene svečanosti“ u Cerni, „Odavno samo graničari stari“ u Štitaru, “Kolo na Bartolovo” u Kupini, smotra folklora u Osijeku, “Bosutski dani” u Andrijaševcima, „Listaj lipo stara“ u Tordincima, „Večeri Matije Bačića“ Babina Greda, „Prkovački divani“ u Prkovcima, smotre korizmenih pjesama u Habjanovcima i Privlaci, „Smotra starogradskih pjesama“ u Cerni, „Smotra samičara“ u Donjim Andrijevcima…

Informacije o kudu: “Šiškovci su selo malo lipo, Tijom vodom Biđom opasano. Lipo, živo i uvik veselo, I od milja gradim nazvano.” Iva Jemrić-Rus. Tako je malo pitomo selo iz kojeg dolazi kulturno-umjetničko društvo “Šiška” opisao pučki pjesnik Iva Jemrić-Rus. KUD „Šiška“ osnovano je 2009. godine kao drugo društvo u selu Šiškovci, a pokretač i osnivač društva je Mato Toldi. Društvo od osnutka pa do danas broji oko 50 aktivnih i podupirajučih članova. Kulturno-umjetničko društvo za vrijeme svog kratkog djelovanja sudjelovalo je do sada na brojnim manifestacijama poput „Divan je kićeni Srijem“ u Nijemcima, „Vinkovačke jeseni“ u Vinkovcima, „Žetvene svečanosti“ u Cerni, „Odavno samo graničari stari“ u Štitaru, “Kolo na Bartolovo” u Kupini, smotri folklora u Osijeku, “Bosutski dani” u Andrijaševcima te „Listaj lipo stara“ u Tordincima. Pri KUD-u djeluje ženska pjevačka skupina „Petrikov sokak“ koja je ostala zapažena na pjevačkim smotrama u Babinoj Gredi na „Večerima Matije Bačića“, „Prkovački divani“ u Prkovcima, na smotrama korizmenih pjesama u Habjanovcima i Privlaci te na „Smotri starogradskih pjesama“ u Cerni, a tu je sudjelovanje na „Smotri samičara“ u Donjim Andrijevcima.