KUD ŠOKICA BAPSKA

Datum objave: 07. 8. 2013.

Naziv kulturno umjetničkog društva: KUD ŠOKICA BAPSKA
Odgovorna osoba: Snježana Kolak
OIB: 87202541522
Adresa: Augusta Šenoe 11, Bapska
Županija: Vukovarsko-srijemska županija
Tel/mob: 099/685-4180
Email: franjo-kolak@inet.hr
Broj članova: 40
Manifestacije: Obnavljamo stare običaje kao što su to “Pokladni svatovi” u Bapskoj, “Drvce zeleno” i “Kolede”. Ove godine smo posjetili Županijsku smotru dječjeg folklora u Bogdanovcima, a namjeravamo još ići na Iločku berbu grožđa i možda na Vinkovačke jeseni.

Informacije o kudu: KUD “ŠOKICA” iz Bapske se bavi čuvanjem starih, narodnih običaja, igara, pjesama i plesova sela Bapske.
Redovito svake godine organiziramo manifestaciju Božićnog koncerta i to već devet godina, samo prošle godine nismo zbog poslijeratne obnove dvorane te pomanjkanja financijskih sredstava. Tokom cijele godine se obavlja učenje sviranja na tamburama, a povremeno se skupljamo radi obnove starih običaja, kao što su “Pokladni svatovi” u veljači, “Drvce zeleno” 30.travnja, te “Kolede” pred Božić ili odlaska na folklorne manifestacije gdje smo pozvani,
kao prošle godine na Petrovački zvončić ili godinu prije u Okučane na “Smotru povratničkih folklornih skupina” te na “Smotru” u Bilje, treće nedjelje u rujnu.