Kud “Tomislav” Sveti Ivan Žabno

Datum objave: 10. 7. 2013.

Naziv kulturno umjetničkog društva: KUD “Tomislav” Sveti Ivan Žabno
OIB: 67437884989
Adresa: Braće Radića 53,48214 Sveti Ivan Žabno
Tel/mob: 098/482707
Email: ktomislavsveti @gmail.com

Kulturno-umjetničko društvo „Tomislav“ osnovano je 28. 10. 1977. godine, kao rezultat težnje za organiziranim radom, temeljenim na dugogodišnjoj tradiciji raznih kulturnih društava, koja su u mjestu djelovala još od kraja XIX stoljeća. KUD „Tomislav“ smatra se nastavljačem tradicije slijedećih društava, koja su u prošlosti djelovala: Limene glazbe, koju je 1895. godine pri Dobrovoljnom vatrogasnom društvu osnovao Jozef Gargulak, prvi čast-kapelnik. Crkvenog pjevačkog zbora, kojega je 1896. godine osnovao Josip Žmara, ravnajući učitelj i orguljaš. Tamburaškog sastava samoukog graditelja instrumenata i tesara Valenta Trbušeka iz 1897. godine. Tamburaškog zbora kojega je 1923. godine u okviru Hrvatskog sokola osnovao Stjepan Horvat, prednjak Sokola i dirigent. Pjevačkog zbora „Tomislav“ osnovanog 1925. godine. Tamburaškog zbora Juraja Tuka iz 1949. godine. Dramske grupe učiteljica Irene Parizek i Viktorija Smetana iz 1954. godine. Brojnih tamburaških sastava.

Tako se može tvrditi da je svekoliki kulturni život u međuratnom razdoblju, kao i neposredno po završetku II svjetskog rata bio izuzetno bogat. Pojavila su se mnoga društva i udruge najrazličitijih vrsta. Ta društva i udruge okupljale su impresivan broj stanovništva. Gotovo je iz svakog kućanstva poneko ili čak više članova obitelji bilo uključeno u njihov rad. Presudna uloga i zasluga za ovakovo povoljno ozračje pripada svestranom napretku koji je zahvatio naš kraj. Povezan je s okolnim većim mjestima komunikacijski: cestom, željeznicom, telefonom, a u mjestu su počele raditi i prve tvornice koje zapošljavaju velik broj stanovništva, a velik broj ih se konstantno doseljava iz drugih područja kako bi ovdje dobili zaposlenje. Mnogi od njih su se ovdje trajno nastanili i osnovali obitelji. Brojne su majstorske radionice koje pored vlasnika zapošljavaju i pomoćnike, šegrte i kalfe. Sredina prestaje biti isključivo seoska. Tvornički radnici upoznaju pojam slobodnog vremena. Seljaci se udružuju u naprednu stočarsku udrugu, putuju svijetom, nabavljaju najmodernije poljoprivredne strojeve, a osjeća se i velik utjecaj križevačkog Gospodarskog učilišta. Sve to i uz domoljubno osjećanje doprinosi svekolikom uzletu na svim područjima. Novoosnovano Kulturno-umjetničko društvo “Tomislav” djeluje u četiri sekcije: folklornoj, tamburaškoj, podmlatku folklorne i tamburaške sekcije, a od 1982. i mješoviti pjevački zbor. Zbog osipanja članstva, folklorna sekcija prekida radom 1983. godine, kao i pjevački zbor, dok tamburaška sekcija djeluje neprekidno sve do 1998. kada je rad KUD-a u cijelosti obnovljen.

Zvjezdani trenuci obnovljenog društva dešavaju se u brojnim nastupima na brojnim takmičenjima i folklornim manifestacijama u zemlji i inozemstvu.

Najznačajniji nastupi:

MEĐUNARODNA GOSTOVANJA

Fivizzanno – Italija – Međunarodni festival (osvojen Delfino – 1. nagrada za izvorni tradicijski ples i pjesmu (Ivanjski običaji).
Murakerestür – Mađarska – Međunarodni susreti

DRŽAVNE SMOTRE

– Đakovački vezovi – Đakovo
– Vinkovačke jeseni – Vinkovci
– Državna smotra malih pjevačkih sastava – Marija Bistrica, Petrinja ( do sada 4 državne smotre)
– Državna smotra dječjeg folklora – Kutina (Pobjednici), dva puta sudionici revijalnog programa pobjednika festivala

MEĐUNARODNI SUSRETI

7. međunarodna smotra folklora u Moravicama 2013. godine

KULTURNE MANIFESTACIJE

– Križevačko veliko spravišće – Križevci
– Podravski motivi – Koprivnica (Kristalna vaza Večernjeg lista za najljepšu nošnju Podravine i Prigorja) i (Kristalna vaza Večernjeg lista za najljepšu žetelicu – Kristina Bauman)
– Kaj su jeli naši stari – Vrbovec
– Dani piva – Karlovac
– Ivanečki kresovi – Koprivnički Ivanec
– Eko-etno – Zagreb
– Ribarski dani – Crikvenica
– Legenda o Picokima – Đurđevac
– Spomenak z Miškinom i Viriusom – Đelekovec
– Molvarski susreti folklora – Molve
– Šlingani dani Jalžabeta – Jalžabet
– Folklorni susreti – Sesvetska Sela
– Voloderska jesen – Voloder
– Valentinovo u Novigradu Podravskom – Novigrad Podravski (Osvojeno 3. mjestu za najsimpatičniji par u narodnoj nošnji)
– Ižimača – Beravci
– Baranjski bečarac – Gajić
– Svetoivanjski dani – Sv. Ivan Žabno
– Susreti folklora – Otrovanec
– Vuzem u Prugovcu – Prugovec

LIKOVNA SEKCIJA

– Samostalna izložba Marcela Jelaka – 2002
– Svetoivanjski likovni krug – Izložba 2003.
– Likovna udruga Krapinske Toplice – Izložba 2004.
– Ni na moru ni na kraju – Božićna izložba 4 prijatelja – 2005.
– O Bogu i Ženi – Tajni akvareli Nenada Levingera – Božićna izložba 2007.
– Svetoivanjski dani 2008. – Samostalna izložba Ivana Nemeta – 2008.
-Likovne kolonije povodom Svetoivanjskih dana
-Državne smotre amaterskih likovnih stvaralaca, 2011.godine naša članica Sanja Benko najbolji slikar amater u Hrvatskoj za sliku „Kapi“

POVIJESNA SEKCIJA

– Zapisi srca – promocija knjige Ljubice Mufić
– Izvori života – promocija knjige Antuna Tonija Šrameka
– Kak’ bi naši star rekli – promocija knjige Antuna Tonija Šrameka
– Priprema tiskanja knjige A. Šrameka: Nepoznato o poznatom
– Priprema tiskanja knjige A. Hosnija i suradnika: Duša akvarela
– Priprema tiskanja knjige A. Hosnija: Svetoivanjske povijes(it)nice

SEKCIJA VEZILJA

– Iz bakine škrinje – Božićna izložba donacije Mire Ovčačik i ručnih radova žabnjanskih baka
– Čarolija koncem – Izložba ručnih radova i suvenira članica Sekcije

ČLANSTVO – Od osnivanja do današnjih dana aktivan rad u sekcijama društva obogaćivali su svojim učešćem brojni članovi iz mjesta, ali i bliže i dalje okolice: njih oko 450 svih uzrasta. Danas društvo broji 100 aktivnih članova u svim sekcijama.

VODITELJI – Za uspješan rad Društva svakako su najzaslužniji voditelji, koji svojim samoprijegornim, požrtvovnim, dobrovoljnim radom, znanjem i iskustvom vode Društvo i njegove sekcije.

Predsjednik: Renata Lusavec (Ranije Antun Hosni,Ivan Bušić i Stjepan Benković)
Tajnik: Daliborka Rajković (ranije Renata Lusavec)
Blagajnik: Štefanija Hrg
Voditelj folklorne sekcije: Mirjana Benko
Voditelj tamburaške sekcije: Darko Rajković (ranije Petar Rajković,Andreja Hrg, Tihomir Mihajlic)
Voditelj podmlatka tamburaša: Višnjica Radić,prof.
Voditelj podmlatka folkloraša: Mirjana Benko
Voditelj povijesne sekcije: Antun Toni Šramek
Voditelj Likovne sekcije:Sanja Benko (Ranije Zlata Solar, Mirko Besedić)
Voditelj sekcije vezilja: Ivana Sučec Trakoštanec
Voditelj pjevačke sekcije: Vesna Ružić (ranije Višnjica Radić, Ivana Ružić)

Opće informacije
Sekcije: folklorna, tamburaška, pjevačka, likovna, sekcija vezilja, povijesna
Organizatori smo susreta izvornih pjevačkih skupina panonske zone Hrvatske “Kad zapjeva lane moje”

Nagrade
Folklorna (starija)-pobjednici međunarodnog festivala glazbe i plesa u Fivizzanu-Italija, folklorna (mlađa)-pobjednici državne smotre dječjeg festivala u Kutini, slikarica Sanja Benko-pobjednica 27.susreta neprofesionalnih likovnih stvaralaca Hrvatske.
Posebno se ponosimo organizacijom humanitarnih koncerata i to tradicionalnog božićnog koncerta i koncerta “Tambura u duši ” u Sv. Ivanu Žabnu i Traunreutu (SR Njemačka)
Dobitnici smo zlatne plakete Koprivničko-križevačke županije za promicanje kulturnih vrijednosti, a naši članovi Sanja Benko za postignuće u 2011.godini i Antun Toni Šramek za životno djelo.

S poštovanjem,
Predsjednica: Renata Lusavec,v.r.