KUD “ZAGORCI” BELJEVINA

Datum objave: 22. 7. 2013.

Naziv kulturno umjetničkog društva: KUD “ZAGORCI” BELJEVINA
Odgovorna osoba: Adrijana Ilišin
OIB: 34626695629
Adresa: Ljudevita Gaja 65 Beljevina, 31511 Đurđenovac
Županija: Osječko-baranjska županija
Tel/mob: 0955040029
Email: galicic_petra@hotmail.com
Broj članova: 50

Manifestacije: KUD je aktivan u svim zbivanjima koja se događaju na našoj općini, sudjeluje u humanitarnim akcijama te surađuje sa svim udrugama u selu i šire a od nastupa mogu se izdvojiti nastupi: ”Na gospu Veliku” Koška, 6. i 8. smotra folklora Šćitarjevo, 4. Međunarodna smotra folklora ”Golubica bela” Suhopolje, ”Folklorni susret” Neudorf, Dani općine Jarmina, ”Legenda o ljeljama” Gorjani, ”Antunovska smotra folklora” Našice, ”Šaptinovačke ljetne večeri”, ”Zimske večeri” Našice, ”Čijanje perja” Zokov Gaj, ”Božični koncerti” Beljevina, Šaptinovci, Zdenci, nastupi u: Radikovcima, Šljivoševcima, Đakovačkoj Satnici, Brodskom Stupniku, Beničancima, Sušinama, Našičkom Novom selu te mnogi drugi.

Informacije o kudu: KUD Zagorci je osnovan 2009. godine s ciljem očuvanja zagorske tradicije i običaja našega sela. Nošnje koje nosimo sašivene su po usmenoj predaji starijih mještana koji su 1917. godine trbuhom za kruhom napustili Zagorje i nastanili se u Slavoniju, točnije u naše selo Beljevina. Plešemo i pjevamo isključivo plesove i pjesme Hrvatskoga Zagorja. Radimo u tri skupine: dječja skupina, odrasla plesačka i tamburaška skupina. Organizatori smo dvije manifestacije: Martinjska manifestacija ”Beljevina i Zagorje vu srcu” i ”Dobro nam došel prijatel” s kojima se ponosimo.