KUD LIPA

Datum objave: 19. 7. 2013.

Naziv kulturno umjetničkog društva: Kulturno umjetničko društvo LIPA
Odgovorna osoba: Marica Tisaj – predsjednica
OIB: 44618945555
Adresa: Lipovljani, Hrvatskih branitelja 3
Županija: Sisačko-moslavačka županija
Tel/mob: 0917203009
Email: maricatisaj@gmail.com
Broj članova: 70

Manifestacije:
– Smotra slovačkog folklora za mlađe – RH
– Otočna smotra folklora Dobropoljana
– Vinkovačke jeseni za djecu
– Županijska smotra folklora Martinska Ves – SMŽ

Informacije o kudu: Kulturno umjetničko društvo osnovano je 1921. godine kao Mješovito pjevačko društvo, Zemaljska vlada društvo je priznala 1924. godine. Danas društvo djeluje u tri skupine mlađa, starija i tamburaška . Radimo pod stručnim vodstvom profesora glazbe Franje Rodića i stručnog licenciranog voditelja Tihomira Krmeka. Tijekom godine ostvarimo oko 36 nastupa diljem lijepe naše te van granica Slovačka i Bosna i Hercegovina. Organizatori smo Dana KUDa LIPA , Susreta dječjih skupina i Dana kruha, aktivni sudionici Lipovljanskih susreta i svih manifestacija u Općini Lipovljani.

Kulturno umjetničko društvo LIPA osnovano je 1921. Godine, Zemaljska vlada društvo je priznala 1924. Godine. Društvo je osnovano kao Mješovito pjevačko društvo . Tijekom svih ovih godina društvo neumorno i dobro radi . Kulturno umjetničko društvo broji 70 aktivnih članova različitog dobnog uzrasta od 4 do 82 godine starosti , radimo u tri skupine mlađa, starija i tamburaška. Radimo pod stručnim vodstvom profesora glazbe Franje Rodića i stručnog licenciranog koreografa Tihomira Krmeka. Pored hrvatskog folklora njegujemo folklor slovačke nacionalne manjine. Prisutni smo na smotrama hrvatskog i slovačkog folklora. Njegujemo koreografirani folklor Slavonije,Moslavine, Zagorja, Bilogore te Pjesme i plesove lipovljanskog kraja. Uspostavili smo suradnju sa brojnim kulturno umjetničkim društvima , ostvarili smo nastupe od Iloka do Bistre sve do otoka Pašmana i Ugljana. Tijekom godine ostvarimo oko 36 nastupa u Hrvatskoj i van granica naše domovine Slovačka, Bosna i Hercegovina.Organizatori smo Dana KUDa LIPA ( ove godine VIII. Dani) , Susreta dječjih skupina te Dana kruha, aktivni smo sudionici manifestacije Lipovljanskih susreta. U pripremi je izdavanje monografije koja će iz tiska izaći slijedeće godine, ujedno ćemo obilježiti jubilej od 90 godina. Rad Kulturno umjetničkog društva financira se iz Proračuna općine Lipovljani,Turističke zajednice Općine Lipovljani, dijelom iz Sisačko moslavačke županije , Ministarstva poljoprivrede i ostalih donatora.

Mlađa skupina KUDa LIPA broji oko trideset članova od 4 do 15 godina starosti , rade pod stručnim vodstvom stručnog umjetničkog koreografa Tihomira Krmeka, rad im se sastoji u njegovanju dječjih pjesama i igara te slovačkih plesova za djecu. Mlađa skupina prisutna je na svim važnijim manifestacijama u Općini te na smotrama slovačkog folklora u Hrvatskoj i Slovačkoj. Djeca dobro rade, stoga smo odlučili organizirati Susrete dječjih skupina kako bi našoj djeci omogućili upoznavanje kulture i baštine drugih krajeva lijepe naše te odlazak na nastupe van Lipovljana. Susreti dječjih skupina održavaju se početkom ožujka ( III. Susreti su održani ove godine). Susretima sudjeluje šest dječjih skupina iz raznih županija lijepe naše. Lipovljani su ove godine bili domaćini dječjim skupinama iz Kutine, Jalžabeta, Đeletovaca i Novske. Cilj nam je djeci uz pjesmu i ples omogućiti zdravo odrastanje te im usaditi ljubav prema njegovanju kulturne baštine te običaja i raznolikosti kraja u kojem živimo te iste sačuvati od zaborava. Dane KUDA LIPA organiziramo tijekom mjeseca lipnja , ove godine održani su VIII . Dani KUDA LIPA, ugostili smo kulturno umjetnička društva iz Lađevaca, Starih Mikanovaca, Novske, Palešnika i Klobuka ( B i H). Obzirom na dobru suradnju sa Maticom slovačkom Lipovljani prisutni smo na smotrama slovačkog folklora , ove godine smo nastupili u Rijeci i Josipovcu Punitovačkom na smotrama slovačkog folklora za mlađe i starije. Značajan nastup u organizaciji Matice slovačke Lipovljani bio je u Austriji kod Gradiščanskih hrvata točnije mjesto Pama.

Početkom srpnja 2013. Godine sudlovali smo Šlinganima danima u Jalžabetu, predstavili smo se Lipovljanskim kolom.
Početkom kolovoza 2013. Odlazimo na X. Folklorne susrete u Bibinje, predstaviti ćemo se Pjesmama i plesovima Slavonije.
Rokovo u Krivaju – 16. Kolovoza 2013 Starija i tamburaška skupina – Pjesme i plesovi Lipovljanskog kraja.
Lipovljanski susreti – 24. Kolovoza 2013.starija i tamburaška skupina KUDa LIPA – Pjesme i plesovi Slavonije
Vinkovačke jeseni mlađa i tamburaška skupina – 07. Rujna 2013.
Stari Grabovac – 14. Rujna – starija i tamburaška skupina – pjesme i plesovi Lipovljanskog kraja
Dani kruha – 13. Listopada 2013. Crkva svetoga Josipa – prinošenje plodova zemlje – suradnja sa udrugom žena Ruža Lipovljani
Studeni- cjelovečernji koncert svih skupina KUDa LIPA Lipovljani
Prosinac- Dolazi nam sveti Nikola – mlađa i tamburaška skupina Kuda LIPA Lipovljani
Božićni koncert- nastup svih skupina KUDa LIPA Lipovljani i udruga općine Lipovljani.