Poziv na seminar za dirigente zborova i malih vokalnih sastava

Datum objave: 14. 4. 2014.

Poziv na seminar za dirigente zborova i malih vokalnih sastava
10.-11.05.2014., Zagreb
Seminar za dirigente zborova i malih vokalnih sastava u organizaciji Hrvatskog sabora kulture bit će se održan 10.-11. svibnja 2014. u Zagrebu pod vodstvom slovenskog dirigenta Boruta Smrekara.
Seminar će se ostvariti u suradnji s ženskim zborom Cantus Ante Omnia u velikoj dvorani Hrvatskog sabora kulture (Zvonimirova 17, 3. kat., Zagreb). Informacije o seminaru i prijavnicu šaljemo u prilogu.

RASPORED SEMINARA:
Subota, 10.05.2014.
10.00 – 14:30 (rad voditelja sa polaznicima)
14:30 – 16:30 (pauza)
16:30 – 19:00 (praktičan rad na zadanim djelima sa zborom)
Nedjelja, 11.05.2014.
10.00 – 14:30 (praktičan rad na zadanim djelima sa zborom)

TEME SEMINARA:
– opći problemi dirigentske tehnike
– tehnika uzmaha
– opći problemi disanja (dirigenata i zbora – reflektorno disanje)
– interpretacija kao spoj teksta i glazbe.

ZADANE SKLADBE:
1. M. Este: How Merilly We Live
2. J. Busto: Salve Regina
3. K. Miklos: Salve Regina
4. V. Špoljarić: Visoka žuta žita
5. Narodna: La Tarara
6. Narodna: Vo pole bereza stojala
7. Srebotnjak: Rezijanska

PRIJAVE ZA SEMINAR:
PRIJAVNICA: – Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na e-mail: glazba@hrsk.hr i/ili faksom na broj 01/4621738, najkasnije do 06.5.2014.
– Nakon zaprimljene prijavnice, poslat ćemo Vam zadane partiture koje će se obrađivati na Seminaru (e-mailom ili poštom). Prijavite se što prije da biste imali vremena za studiranje skladbi!
KOTIZACIJA:
– Za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN, dok za ne članove kotizacija iznosi 250,00 kn.
– Sudionici Seminara koji nisu članovi Hrvatskog sabora kulture dužni su najkasnije do 08.05.2014. uplatiti kotizaciju.
Podaci za uplatu kotizacije:
Prilikom plaćanja kotizacije, molimo da unutar rubrika uplate navedete sljedeće podatke:
Uplatitelj: Navedite puni naziv Zbora ili vokalnog sastava čiji ste predstavnik te ime i prezime polaznika Seminara
Poziv na broj: Navedite OIB uplatitelja
Svrha doznake: Seminar za dirigente zborova i malih vokalnih sastava 2014.
Podaci o primatelju uplate: Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, OIB: 45263394181, broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka).
Potvrdu o uplati potrebno je poslati faksom (01/4621738) ili mailom (glazba@hrsk.hr).
Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća.

SMJEŠTAJ I PREHRANU polaznika organiziraju i pokrivaju sami polaznici.

Molimo Vas da spomenute informacije i prijavnicu za Seminar proslijedite dalje.

S poštovanjem,
Hrvatski sabor kulture