POZIV NA SEMINAR ZA VODITELJE KONCERTNIH TAMBURAŠKIH ORKESTARA,

Datum objave: 02. 4. 2014.

Samobor, 26. i 27. travnja 2014.
Seminar za voditelje koncertnih tamburaških orkestara u organizaciji Hrvatskog sabora kulture bit će održan 26. i 27. 04. 2014. u Samoboru u prostorijama Tamburaškog društva „Ferdo Livadić“ u suradnji s Tamburaškim orkestrom Glazbene škole „Ferdo Livadić“, Samobor. Seminar će voditi dirigent Matija Fortuna.
Više informacija o voditelju i seminaru, te prijavnicu možete naći u prilogu na kraju dokumenta.

RASPORED SEMINARA:
Subota, 26.04.2014.
10:00 – 14:00 h Osnove dirigentske tehnike i analiza zadanih partitura
16:00 – 20:00 h Proba s tamburaškim orkestrom
Nedjelja, 27.04.2014.
10:00 – 13:00 h Proba s tamburaškim orkestrom
13:00 – 14:00 h Završna izvedba zadanih skladbi seminara

PROGRAM SEMINARA OBUHVAĆA:
– osnove dirigentske tehnike (manualna tehnika, pripremna i završna kretnja, samostalnost ruku)
– pravilno čitanje i učenje partiture (promjene tempa i metra, oznake za dinamiku, agogiku, korona i vrste korona, pronalaženje tehnički težih situacija u partituri i rješavanje istih uz odabir pravilnog prstometa, položaja, načina trzanja, balans zvuka tamburaškog orkestra kroz pravilno razumijevanje partiture, stvaranje vlastite zvučne predodžbe partiture)
– praktičan rad s orkestrom (dirigiranje zadanih partitura)

ZADANE SKLADBE:
Siniša Leopold: Čingi lingi polka
Siniša Leopold: Na fašniku
Božo Potočnik: Dohvati crvenu trešnju

PRIJAVE ZA SEMINAR:
PRIJAVNICA:
– Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na e-mail: glazba@hrsk.hr i/ili faksom na broj 01/4621738, najkasnije do 23.04.2014.
– Nakon zaprimljene prijavnice, poslat ćemo Vam zadane partiture koje će se obrađivati na Seminaru (e-mailom ili poštom). Prijavite se što prije da biste imali vremena za studiranje skladbi!
KOTIZACIJA:
– Za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN, dok za ne članove kotizacija iznosi 250,00 kn.
– Sudionici Seminara koji nisu članovi Hrvatskog sabora kulture dužni su najkasnije do 25.04.2014. uplatiti kotizaciju.
Podaci za uplatu kotizacije:
Prilikom plaćanja kotizacije, molimo da unutar rubrika uplate navedete sljedeće podatke:
Uplatitelj: Navedite puni naziv Orkestra čiji ste predstavnik te ime i prezime polaznika Seminara
Poziv na broj: Navedite OIB uplatitelja
Svrha doznake: Seminar za voditelje koncertnih tamburaških orkestara 2014.
Podaci o HSK:u:
Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, OIB: 45263394181
Broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka)
Potvrdu o uplati potrebno je poslati faksom (01/4621738) ili mailom (glazba@hrsk.hr).
Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća.

Molimo Vas da spomenute informacije i prijavnicu za Seminar proslijedite dalje.

S poštovanjem,
Hrvatski sabor kulture